ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมประดับผ้าในการตรวจติดตามของนายกรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่4/2567

28 มิ.ย. 67

ตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมประดับผ้า