ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณทิศใต้อาคารอเนกประสงค์สระหลวงหมู่2

17 มิ.ย. 67

โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณทิศใต้อาคารอเนกประสงค์สระหลวงหมู่2