ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า(เดือนหก)ประจำปี2567

21 พ.ค. 67

ราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า(เดือนหก)