ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถกระเช้า)

07 พ.ค. 67

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถกระเช้า)