ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำหมู่ที่๑

01 พ.ค. 67

จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (หมู่ที่ ๑)