ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำหมุ่ที่ ๑,๒,๑๑,๑๒,๑๔

01 พ.ค. 67

จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(หมู่ ๑,๒,๑๑,๑๒,๑๔)