ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์ประจำเดือนเมษายน2567

01 พ.ค. 67

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์ (ประจำเดือน เม.ย 2567 )