ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ(ช่วงบ้านนางจงจิตร-บ้านนายสมศรี)ม.13 โดยวิธีเจาะจงราคา

29 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ(ช่วงบ้านนางจงจิตร-บ้านนายสมศรี)ม.13