ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านพ่อนาย-บ้านพ่อพิศ)

17 มิ.ย. 63