ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า หมู่ที่ 1,2,12,13

09 มิ.ย. 63