ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำในโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านไข้เลือดออก ประจำปี 2563(รณรงค์ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563)

02 มิ.ย. 63