ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2(ช่วงบ้านนายเอก-หนองเค-ถนนบูรพาชัย)

08 พ.ค. 63