นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี ต.บ้านเขว้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดปทุมาวาส ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

26 มิ.ย. 66

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรี ต.บ้านเขว้า นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดปทุมาวาส ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ