นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้ารับมอบใบประกาศพร้อมโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองมาตราฐาน EHA

24 พ.ค. 65

วันที่ 24 พ.ค 2565 เวลา 08.30น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้ารับมอบใบประกาศพร้อมโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองมาตราฐาน EHA ในโครงการ“การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA) และ อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (อบต.น่าอยู่) ประจำปี 2563-2564” ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ