นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เม.ย. 66

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566 (สามแยกขุนด่าน)พร้อมมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ