นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการ สุขนิสัยดี จิตแจ่มใส โควิดห่างไกล ร่วมใจคัดแยกขยะ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

03 ส.ค. 65