นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้ามอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาว ตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นาง สุพิศ จินชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม นาย ปราโมทย์ กัลยาศรี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นาย สุวิทย์ ศุภวัฒน์ ผอ.กองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 5 ปี ของโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

25 ม.ค. 66

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้ามอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาว ตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นาง สุพิศ จินชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม นาย ปราโมทย์ กัลยาศรี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นาย สุวิทย์ ศุภวัฒน์ ผอ.กองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 5 ปี ของโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า