รับตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ

06 ก.ค. 66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ นายธมากร ลี้ภัยดี้ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมและรับตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ(Age-Friendly Communities) ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข