นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

02 มิ.ย. 66

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ