นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม

27 ก.ค. 65

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมฯ เข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา