นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

17 มิ.ย. 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า