นางสาวตะวันณา เตชินี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นางสุพิศ จินชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อสม.หมู่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ เก้าอี้สุขา พลาสติก (สำหรับผู้พิการ)

13 มี.ค. 67

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวตะวันณา เตชินี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นางสุพิศ จินชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อสม.หมู่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ เก้าอี้สุขา พลาสติก( สำหรับผู้พิการ ) จำนวน 1 ชุด โดยได้รับการจัดสรรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้พิการจำนวน 1 ราย
1. นางสุภี มะโนพันธ์อายุ 82 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หมู่12