ธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 ต.ค. 64
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงสื่อออนไลน์จำหน่ายสินค้าในยุคดิจิตอล โดยเปิดให้บริการประชาชนในวัน เวลาราชการ