ทำบุญตักบาตรเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

04 ม.ค. 62

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้านำพนักงาน ลูกจ้างในสังกัดร่วมกับส่วนราชการ พี่น้องประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร และฟังธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิต เพื่อน้อมนำไปใช้ปฏิบัติงาน