ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

23 ส.ค. 66

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค