ทต.บ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันวิสาขบูชา(วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2562) วันที่ 17 พ.ค.2562 บริเวณริมถนนเทพนิมิตร, เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 200 ต้น

20 พ.ค. 62

ทต.บ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันวิสาขบูชา(วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2562) วันที่ 17 พ.ค.2562 บริเวณริมถนนเทพนิมิตร, เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 200 ต้น

ทต.บ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันวิสาขบูชา(วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2562) วันที่ 17 พ.ค.2562 บริเวณริมถนนเทพนิมิตร, เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 200 ต้น