ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

01 พ.ย. 61

วันที่ 31 ต.ค.61 นางเกษา มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า และนางสุทิสา  อ่อนเขว้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ ณ วัดกุดตะเคียน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :