ตลาดนัดชุมชน ถนนสายไหม เทศบาลตำบลบ้านเเขว้า วันเสาร์ที่ 19/6/2564

19 มิ.ย. 64

ได้เปิดให้ผู้ประกอบการค้าได้ จำหน่ายสินค้าจากการขยายพื้นที่ตลาดนัดฯ ซึ่งทางตลาดนัดฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19