ตลาดนัดชุมชน ถนนสายไหม เทศบาลตำบลบ้านเเขว้า 26 มิ.ย. 64

26 มิ.ย. 64

ตลาดนัดชุมชน ถนนสายไหม เทศบาลตำบลบ้านเเขว้า ได้เปิดให้ผู้ประกอบการค้าได้ จำหน่ายสินค้าเป็นสัปดาห์ที่ 3 ทางตลาดนัดฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 โดยมีจุดคัดกรอง 4 จุด