ตลาดนัดชุมชน ถนนสายไหมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

27 พ.ค. 63

ตลาดนัดชุมชน ถนนสายไหมฯ จัดทุกๆวันเสาร์ของเดือน เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวงเทศบาลตำบลบ้านเขว้าในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19)ทางคณะกรรมการตลาดฯ มีจุดปฏิบัติการคัดกรองฯสำหรับผู้ประกอบการค้าและผู้มาซื้อสินค้าในตลาดฯ