“ตลาดนัดชุมชนถนนสายไหมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า”

17 ก.พ. 67

✨บรรยากาศยามเย็น “ตลาดนัดชุมชนถนนสายไหมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า”
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คึกคัก คึกครื้น ตลาดสะอาด อาหารอร่อยปลอดภัย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดขึ้นทุกวันเสาร์
📍 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ