ตรวจ swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำเดือน สิงหาคม 2565

15 ส.ค. 65