ดำเนินการจัดทำเสวียนล้อมโคนต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

15 พ.ค. 67

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำเสวียนล้อมโคนต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อใช้เป็นที่เก็บกิ่งไม้ เศษใบไม้ รวมทั้งขยะเปียก ให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ ลดปัญหาการเผาเศษใบไม้และเป็นการหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ