ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย

20 พ.ค. 65

ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม 2565