ซ่อมไฟฟ้า ประตูรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ 6 มกราคม 2566

06 ม.ค. 66

วันที่ 6 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะถนนบูรพาชัยหน้าร้านประกายพานิช และหมู่14


2.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าห้องน้ำชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และห้องโถงหน้าห้องท่านนายกฯ


3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


4.ซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ใส่ล้อประตูด้านทิศเหนือ