ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งด่วน

21 ก.ย. 59

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าโดยการนำของท่านเกษา มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกคน ออกตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมออกมอบถุงยังชีพ และช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559