ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนรู” รอบสอง

29 ก.ย. 65

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง นำกระสอบทรายไปกั้นน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนรู”