ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ”โนรู” รอบที่ 1

28 ก.ย. 65

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายธวัช  จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมและร้องขอความช่วยเหลือกระสอบทราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14