ชาวเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจกันรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า

04 เม.ย. 56

สงกรานต์ปีนี้ พร้อมใจกันรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นสาดน้ำกันอย่างสุภาพ แต่งกายมิดชิดไม่ล่อแหลม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ สืบไป…….นานเท่านาน

 วันที่ 13 เมษายน 2556 มาสนุกพร้อมกันที่ สวนสาธารณสระหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป