ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

22 ต.ค. 57

23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า