ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคกองช่างประจำปี2567

30 เม.ย. 67

งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคกองช่าง (ประจำปี2567)