จกรรม Kick off ชุมชนต้นแบบบ้านบูรพา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลากกบก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

18 พ.ย. 65

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ชุมชนต้นแบบบ้านบูรพา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลากกบก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อถล. อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน โดยมีท้องถิ่นอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมคณะทำงานที่รับผิดชอบหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ตามหลังคาเรือนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียก แก่เป้าหมายทุกหลังคาเรือนให้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป