งานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2560

23 ธ.ค. 59

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ขอเชิญเที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงานมีการจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญา อำเภอบ้านเขว้า ตามมาด้วยพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญา และชมขบวนแห่จากชุมชนหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านเขว้า ทุกตำบล ที่มีความสวยงามตระกาลตา สืบสานสืบทอดประเพณีโบราณ พบกับร้านเจ้าพ่อให้โชคซึ่งมีของรางวัลมากมาย ตลอดจนร่วมชมกิจกรรมต่างๆทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการจัดงาน…