งานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558

12 ม.ค. 58

วันที่ 12 มกราคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับประชาชนในเขตอำเภอบ้านเขว้าร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปี เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558