งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

10 ม.ค. 58

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยการนำของนายกเทศมนตรี นางเกษา  มีสิทธิ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ภายในงานมีการจักิจกรรม จากหน่วยงานต่างๆ มีของขวัญของรางวัลมากมาย ตลอดจนมีผู้ใหญ่ใจบุญในชุมชนและในเขตเทศบาลร่วมทำอาหารมาแจกเด็กๆในวันงาน