งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการทำความสะอาดบริเวณลาดวัดมัชฌิมาวาส เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง จากการทำการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

20 ธ.ค. 63

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการทำความสะอาดบริเวณลาดวัดมัชฌิมาวาสเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง จากการทำการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า