งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

23 พ.ย. 61

22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ภายในงานจัดกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ของชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาล การประกวดนางงามกระทง ซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้กำหนดคุณสมบัติพิเศษสำหรับประชาชนชาวอำเภอบ้านเขว้า โดยผู้เข้าประกวดนางกระทงต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นอกจากการประกวดกระทงและการประกวดนางงามกระทง ยังมีการเปิดตลาดนัดชุมชนถนนสายไหม เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีประเพณีไทย…