งานบ้านเขว้าเฟสติวัล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ สวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

14 ธ.ค. 65