งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564

08 พ.ย. 64

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า และคณะร่วมกิจกรรม งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเจริญผล ม.11 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ