คืนเงินประกันสมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ที่ครบอายุ 70 ปี

30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.มอบเงินสวัสดิการรายปีแก่สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจขยะรีไซเคิลรายเดือน ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 18 คน ได้มีอายุครบกำหนด70 ปีตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกลุ่ม โดยนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้นล่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า